PAGE TRANSLATION

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ BLOG

Share

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2008

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ


Η Ελληνική Πτηνοτροφία Σήμερα


Η πτηνοτροφία στην Ελλάδα είναι από τους πιο δυναμικούς
κλάδους της αγροτικής οικονομίας και αντιπροσωπεύει
σήμερα το 5 % της συνολικής αξίας της αγροτικής παραγωγής.


Οι οργανωμένες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις στην
Ελλάδα παράγουν ετησίως 120.000.000 κοτόπουλα
και 1.500.000.000 αυγά. Η παραγωγή καλύπτει σχεδόν
πλήρως την εγχώρια ζήτηση.

Στον κλάδο δραστηριοποιούνται περί τις 50 επιχειρήσεις
διαφόρων μεγεθών. Στην ζωική παραγωγή δραστηριοποιούνται
περί τις 2000 αγρότες πτηνοτρόφοι , οι οποίοι συνεργάζονται
με τις οργανωμένες / καθετοποιημένες επιχειρήσεις.

Η παραγωγή κοτόπουλου είναι συγκεντρωμένη κατά 45 % στην
Ήπειρο
, κατά 27 % στην Στερεά Ελλάδα και κατά 18 % στην
Μακεδονία
και τη Θράκη . Η παραγωγή του αυγού είναι πιο
ομοιόμορφα κατανεμημένη, πλην όμως μεγάλο ποσοστό εξακολουθεί
να προέρχεται από την Αττική.

Οι οργανωμένες επιχειρήσεις του κλάδου απασχολούν άμεσα πάνω
από 4.000 άτομα. Στα πτηνοτροφεία αντίστοιχα απασχολούνται
περί τα 6.000 άτομα. Από τον κλάδο εξαρτώνται απόλυτα άλλες
5.000 θέσεις εργασίας που αφορούν συνεργεία συλλογής και
καθαρισμού, μεταφορές πρώτων υλών και ετοίμων, εργαστήρια
μεταποίησης, ψητοπωλεία κλπ.

Η Ελληνική Πτηνοτροφία απορροφά ετησίως πάνω από
500.000 δημητριακών
(σιτάρι και καλαμπόκι). Από την
Ελληνική παραγωγή απορροφά κυρίως τις ζωοτροφικές ποιότητες,
οι οποίες λόγω του ανταγωνισμού και του κόστους μεταφοράς δύσκολα
θα αποτελούσαν αντικείμενο εξαγωγής.

Οι οργανωμένες επιχειρήσεις του κλάδου πραγματοποίησαν
το 2004 συνολικό τζίρο περί τα 700.000.000 € (240 δις δραχμές),
ενώ περίπου 1.200.000.000 € είναι ο τζίρος των άμεσα εξαρτημένων
με αυτές (προμηθευτές λιανοπωλητές ). Μόνο στο άμεσο
προσωπικό των οργανωμένων επιχειρήσεων
καταβλήθηκαν
το 2005 ως καθαρές αποδοχές άνω των 50.000.000 € ενώ καταβλήθηκαν
και περί τα 27.000.000 € στα ασφαλιστικά τους ταμεία . Τα ποσά
για το σύνολο του κλάδου είναι τριπλάσια ενώ αν συνυπολογισθούν
και οι έμμεσα εξαρτώμενες θέσεις εργασίας πλησιάζουν το τετραπλάσιο.

Τα επενδεδυμένα κεφάλαια στον κλάδο ξεπερνούν σε σημερινές
τιμές το 1.000.000.000 €. Μόνον οι μονάδες της ζωικής παραγωγής
(κοτέτσια), ξεπερνούν σε έκταση τα 3.000.000 τετραγωνικά. Το σύνολο
σχεδόν των μονάδων μεταποίησης έχει εκσυγχρονισθεί την τελευταία
δεκαετία, ενώ ακόμα και σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη επενδυτικά
προγράμματα ύψους άνω των 30.000.000

Το 80% της Ελληνικής παραγωγής ελέγχεται από 10
επιχειρήσεις
,
οι οποίες είναι πλήρως καθετοποιημένες και καλύπτουν ην
παραγωγή
νεοσσών, την παραγωγή φυράματος, την σφαγή – τυποποίηση,
την εμπορία – διακίνηση. Οι τέσσερις μεγαλύτερες επιχειρήσεις
που καλύπτουν το 60% της Ελληνικής παραγωγής είναι:

1 Ο ΠΤΗΝ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΠΙΝΔΟΣ»
με 27%
(περιλαμβάνεται και η παραγωγή της εξαγορασθείσας
ΣΥΝΚΟ)
2 Η Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ με 13%
3 Η H.Q.F με 12%
4 Ο ΠΤΗΝ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΑΡΤΑΣ με 8%

Το 30% της Ελληνικής παραγωγής ελέγχεται από
παραγωγούς,
οι οποίοι είναι μέλη των πτην/κων συν/μων Ιωαννίνων
και Άρτας
και το 70% παράγεται από παραγωγούς που
συνεργάζονται με
ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Χαρακτηριστικά της ελληνικής πτηνοτροφίας

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ: Το υφιστάμενο δυναμικό
των
πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων – θαλάμων
εκτροφής
υπερεπαρκεί για την κάλυψη των αναγκών
της κατανάλωσης.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ: Οι περισσότερες πτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις έχουν εκσυγχρονιστεί και
είναι
αντίστοιχες των μονάδων της Ε.Ε. Υπάρχουν
σύγχρονες εκμεταλλεύσεις σφαγής – τυποποίησης,
παραγωγής
φυραμάτων και εκκόλαψης νεοσσών. Μειονέκτημα
αποτελεί το ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός όλων
των εκμεταλλεύσεων εισάγεται αυξάνοντας έτσι
το κόστος
των επενδύσεων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: Το επιστημονικό
προσωπικό που ασχολείται στην παραγωγή
(Κτηνίατροι – Γεωπόνοι) είναι υψηλού επιπέδου
με καλή επιστημονική κατάρτιση και μεγάλη
εμπειρία.
Υπάρχει τεχνογνωσία στην ίδρυση και
κατασκευή
των μονάδων και των άλλων εγκαταστάσεων.
Οι
πτηνοτρόφοι είναι γνώστες του αντικειμένου και
πάρα πολύ έμπειροι. Όμως η έρευνα για την
παραγωγή βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο και
η συμμετοχή
των Πανεπιστημίων στην ανάπτυξη της
πτηνοτροφίας
είναι επίσης μειωμένη.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ: Οι αποδόσεις της παραγωγής
θεωρούνται ικανοποιητικές και είναι αντίστοιχες
των
μονάδων της Ε.Ε. Σ'αυτό βοήθησαν η καλή ποιότητα
των
νεοσσών, η καλή ποιότητα των φυραμάτων και οι
σύγχρονες πτηνοτροφικές μονάδες. Τα αποτελέσματα
που
έχουμε είναι : η μείωση των ημερών εκτροφής, η μείωση
της θνησιμότητας, η καλή μετατρεψιμότητα και το καλό
τελικό προϊόν.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ: Ο αριθμός των
επιχειρήσεων
που ασχολούνται με την πτηνοτροφία, σε σχέση
με το
μέγεθος της παραγωγής και τον καταναλωτικό
πληθυσμό
της χώρας μας θεωρείται πολύ μεγάλος. Η έλλειψη
ιδίων κεφαλαίων, είτε πτηνοτρόφων, είτε επιχειρήσεων,
οδήγησαν σε μεγάλους δανεισμούς, οι οποίοι λόγων
υψηλών επιτοκίων στις δεκαετίες του ‘80 και του ‘90, συσσώρευσαν
πολλά χρέη στους πτηνοτρόφους και τις επιχειρήσεις.
Η παραγωγή της χώρας μας σε δημητριακά δεν
καλύπτει τις ανάγκες του κλάδου και το μεγαλύτερο
μέρος αυτών
εισάγεται.Οι επιχειρήσεις είναι προσανατολισμένες
στην Ελληνική αγορά και δεν υπάρχει εξαγωγικός προσανατολισμός.
Η κερδοφορία των επιχειρήσεων είναι πολύ χαμηλή
και
ορισμένες παρουσιάζουν μεγάλες ζημίες.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται
με την πτηνοτροφία είναι καθετοποιημένες, καλύπτοντας
όλα
τα στάδια.Οι παραγωγοί, είτε συνεργαζόμενοι με τις
ιδιωτικές επιχειρήσεις, είτε είναι μέλη των συν/μων
και με αυτόν
τον τρόπο εξασφαλίζουν την διάθεση της παραγωγής
τους.
Αρκετές επιχειρήσεις έχουν επεκταθεί στην
περαιτέρω
επεξεργασία του κρέατος, παράγοντας νέα προϊόντα.
Τα
τελευταία χρόνια, οι επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει
τα δικά τους δίκτυα διανομών.Υπάρχουν δύο
σύνδεσμοι,
ο Σ.Π.Ε.Ε, στον οποίο συμμετέχουν οι ιδιωτικές
επιχειρήσεις και η ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ στην
οποία
συμμετέχουν οι συνεταιρισμοί. Οι σύνδεσμοι
όμως
είναι καθαρά συνδικαλιστικά όργανα.

Είναι γεγονός ότι η πρόσφατη κρίση που προήλθε
από
τη γρίππη
των πτηνών αποτέλεσε το εφαλτήριο, προκειμένου
ο
κλάδος να ε
νσκήψει με μεγαλύτερη υπευθυνότητα, εξωστρέφεια
και
αποφασιστικότητα
στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελληνική
πτηνοτροφία.
Αποτέλεσε
παράλληλα την αφορμή, ώστε να εγκαινιάσει μια
συστηματική
επικοινωνία
με τους καταναλωτές για να αναδείξει την υπεροχή
του ελληνικού
κοτόπουλου και αυγού με όρους ποιότητας και ασφάλειας,
και το
σημαντικότερο να φέρει στο τραπέζι του διαλόγου τις
επιχειρήσεις για την
από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Θα πρέπει στο μέλλον οι επιχειρήσεις να διερευνήσουν:

Το πώς θα συνεργασθούν
Το πώς θα εκφράζονται κοινά
Το πώς θα συντονίσουν την παραγωγή τους
Το πώς θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα

Η πρόταση στα παραπάνω είναι η ίδρυση της
διαεπαγγελματικής
οργάνωσης της πτηνοτροφίας. Με τον Ν.2732/99 καθορίζεται
το
θεσμικό πλαίσιο και το περιεχόμενο των διαεπαγγελματικών
οργανώσεων.
Με την ίδρυση της Δ.Ο έχουμε τη δυνατότητα να παρέμβουμε
δυναμικά:
Στη διαμόρφωση και την εφαρμογή της στρατηγικής
και
των πολιτικών ανάπτυξης όλων των δραστηριοτήτων
της πτηνοτροφίας.
Στον καθορισμό ειδικών θεμάτων και την προώθηση
σύναψης συμφωνιών μεταξύ των μελών.
Στη συμβολή, την οργάνωση και τη διαχείριση των
αγορών
με διαφάνεια, καλύτερη προσαρμογή των
προϊόντων και καλύτερο συντονισμό στη διάθεση
τους.
Στην ενίσχυση των μέτρων για την ασφάλεια των
προϊόντων χάριν της προστασίας των καταναλωτών.
Στην ανάπτυξη ερευνών, βελτίωση των γνώσεων και συγκέντρωση πληροφοριών.
Στη προστασία του περιβάλλοντος.
Στον προσανατολισμό της ανάπτυξης βιολογικής
πτηνοτροφίας και τον καθορισμό σημάτων ποιότητας.
Στην εκπροσώπησή μας στα όργανα της πολιτείας
και της Ε.Ε.
Στη εκπροσώπισή μας στα συνδικαλιστικά όργανα
που δρουν σε επίπεδο Ε.Ε.


Οι συνέπειες της γρίπης των πτηνών στην πτηνοτροφία


Η παρατηρημένη ύφεση στην Ευρώπη σε κρούσματα

της

γρίπης των πτηνών οδήγησε τους υπουργούς Γεωργίας

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες, να αντιμετωπίσουν

τώρα τις συνέπειες που εξακολουθούν να πλήττουν

την πτηνοτροφία και σε συνδυασμό με τον κλονισμό

της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων καταναλωτών.

Αίτημα

για

τη λήψη μέτρων στήριξης της πτηνοτροφίας

είχε θέσει η Ελλάδα και άλλες χώρες-μέλη, το

οποίο επανήλθε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

μέσω της αρμοδίας επιτρόπου

κ. Μπολ δήλωσε ότι αφού προηγηθεί αλλαγή

του

θεσμικού πλαισίου

και γίνει συζήτηση για τα μέτρα στήριξης του

πτηνοτροφικού τομέα στο Κολέγιο των Επιτρόπων

θα κάνει

συγκεκριμένες προτάσεις στο επόμενο Συμβούλιο των Υπουργών

Γεωργίας τον Απρίλιο.

Ο έλληνας υπουργός Γεωργίας κ Μπασιάκος στην δική

του παρέμβαση ζήτησε να υιοθετηθούν μέτρα για

την απόσυρση και αποζημίωση των κατεψυγμένων

ποσοτήτων

του κρέατος πουλερικών και αυγών, την αποζημίωση

για

τα αποθέματα που υποβαθμίζονται συνεχώς, την

ενίσχυση

στις περιπτώσεις καταστροφής αυγών εκκόλαψης ,

νεοσσών και πτηνών αναπαραγωγής και τέλος

ενισχύσεις

για την λειτουργία αποτελεσματικής ιδιωτικής αποθεματοποίησης.

Ο κ. Μπασιάκος ζήτησε ακόμη να μην

καθυστερήσει εκστρατεία ενημέρωσης

σε επίπεδο πανευρωπαϊκό

από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για την

αποκατάσταση

της εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε όλα

τα

σχετικά προϊόντα, αίτημα που ήδη έχει θέσει

προς την αρμόδια

επίτροπο ο Υπουργός Επικρατείας κ. Ρουσσόπουλος.


Δεν υπάρχουν σχόλια: