PAGE TRANSLATION

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ BLOG

Share

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2008

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 1

Ζωοτροφές

1. Η Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουρ­γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι αρμόδια για κάθε θέμα που αφορά τις πρόσθετες ύλες ζωοτρο­φών.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται ο τρόπος κυκλοφορίας των πρό­σθετων υλών ζωοτροφών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Για την παραγωγή ασφαλών ζωοτροφών συνιστώ­νται σε κάθε Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωο­τροφών (Αθηνών, Λάρισας, Θεσσαλονίκης), τρεις θέσεις υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με ειδικότητα στη ζωική παραγωγή.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδι­ότητες των υπαλλήλων αυτών σχετικά με τον έλεγχο των ζωοτροφών.

3. Η περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1965/1991 (ΦΕΚ 146 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ιε) Φαρμακούχες ζωοτροφές».

Άρθρο 2

Επιτροπές σταυλισμού

Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 1579/ 1985 (ΦΕΚ 217 Α΄) προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:

«3. Στις επιτροπές σταυλισμού των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου όταν γνωμοδοτούν για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων συμμετέχει ένας εκπρόσωπος της αρμό­διας Εφορείας Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, ένας της Δασικής Υπηρεσίας και ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.), κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφος, που ορίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Σ. Αν οι κτηνοπτηνοτροφικές εγκα­ταστάσεις εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, στις επιτρο­πές σταυλισμού συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος του οικείου φορέα διαχείρισης. Στις κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός περιοχών αρμοδι­ότητας των Οργανισμών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, καθώς και των οργανισμών του άρθρου 3 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί, στις επιτροπές σταυλισμού συμμετέχει ένας εκπρόσωπος του οικείου οργανισμού.

Οι εκπρόσωποι των υπηρεσιών αυτών μεριμνούν και για την άμεση έκδοση από τις υπηρεσίες τους των βε­βαιώσεων, που είναι απαραίτητες για την άσκηση της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας των επιτροπών.

Στα μέλη των ανωτέρω επιτροπών, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.»

Άρθρο 3

Τροποποίηση της αριθμ. Η.Π. 15393/2332/5.8.2002 κοινής υπουργικής απόφασης

Η Ομάδα 7η (ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) του Πίνακα 7 του Παραρτήματος Ι, που προσαρτάται στο άρθρο 5 της αριθμ. 15393/2332/ 5.8.2002 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη­μόσιων Έργων (ΦΕΚ 1022 Β΄), αντικαθίσταται ως ακο­λούθως:

...........ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ :


http://www.nomotelia.gr/photos/File/3698-08.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: